Menu
Menu
Your Cart
This is the Header Notice module, use it for quick important messages such as promotions or cookie notices.

Формуляр за отказ от поръчка

Стандартен формуляр за упражнение на правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До МАЙСЕНС ЕООД, гр. Пловдив, ул. "Йоан Кукузел" 1, 0887 728 800, www.atlas.bg.

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки:


– Поръчано на*/получено на*: .......................................
– Име на потребителя/ите: .......................................
– Адрес на потребителя/ите: .......................................
– Подпис на потребителя/ите: .......................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата .......................................
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.