Menu
Menu
Your Cart
This is the Header Notice module, use it for quick important messages such as promotions or cookie notices.

Доставка и плащане

Поръчки

Онлайн дрогерия Atlas.bg приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката Потребителят се задължава да заплати крайната ѝ цена. След заявката системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 0887 / 728 800 или на електронна поща office@atlas.bg

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

  • Липса на наличност на поръчаната стока;
  • Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

Във всички случаи, Вие ще бъдете уведомени за забавянето с телефонно обаждане или имейл.

Цени и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в лева и са крайни, и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Цени за доставка

Доставката на Вашата поръчка се извършва с куриерска фирма СПИДИ до указания от Вас офис на СПИДИ или до посочен от Вас точен адрес за доставка. Практите със съдържанието на Вашите поръчки ще получите спрямо работното време на куриерската фирма.

Цената на доставката до посочен от Вас точен адрес или офис/автомат на куриерска фирма СПИДИ е 4,90 лв.

Обявената цена за доставка е валидна само за доставки с куриерска фирма СПИДИ на територията на България.

Доставката на пратки с продукти на стойност над 90 лв. е безплатна.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Atlas.bg се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

Информация за плащане

1. Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставката.

2. По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на МАЙСЕНС ЕООД, като посочва номера на проформата като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни от момента на потвърждаването ѝ.

МАЙСЕНС ЕООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси извън обявената от МАЙСЕНС ЕООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.

Информация за доставка

Право на потребителите по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:

Потребителят може да откаже поръчката си, преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя - чрез нарочно писмено изявление на office@atlas.bg. Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приема последната партида или част.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, той трябва да ни изпрати или предаде стоките обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят ни е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или ни предаде стоките обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

В този случай, Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено изявление, което може да изпрати на office@atlas.bg.

Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по-горе срок.

В случай че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, той трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността ѝ, причинено от изпробването ѝ, за да установи естеството, характеристиките и доброто ѝ функциониране.

При неизпълнение на тези условия МАЙСЕНС ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

В случай че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, МАЙСЕНС ЕООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневен срок по банков път по банкова сметка, посочена от Потребителя. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисиони на банки и други разходи, извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за негова сметка.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна трансакция по картата, с която е извършено плащането.

Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:

  • доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • доставка на стоки, които, след като са били доставени и поради естеството им, са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

Напомняме Ви, че за продаваните от нас стоки е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

Обръщаме Ви внимание, че когато е приложимо, при съответната стока е посочено наличието на възможност за оказване на помощ на Потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях.

Разглеждане на жалби

Можете да подавате жалби против работата ни, да правите изявления във връзка с направените от Вас поръчки, да подавате оплаквания относно работата на конкретни наши служители, както и да правите препоръки с цел подобряване на обслужването на посочените канали за комуникация:

  • Телфон: 0887 728 800;
  • Адрес: гр. Пловдив, ул. Тодор Влайков 15
  • По имейл: office@atlas.bg

Същите ще бъдат разглеждани своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, можете да ползвате и сайта ОРС.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.